Kvinnor sitter runt ett bord och läser

Författare

Här finner du författare som gett ut böcker på Stockholmia förlag.

Aktuella författare

Tre författare som är aktuella med nya böcker: