Forskning om Stockholm

Stockholmia – forskning och förlag har uppdrag av Stockholms stad att planera, initiera och stödja forskning om Stockholm.

Kvinnor sitter runt ett bord och läser

Kvinnor sitter runt ett bord och läser. Foto: okänd, 1915, Stadsmuseets samlingar, SSMD000042.

Forskarnätverk

Stockholmia – forskning och förlag administrerar forskarnätverk, initierar och stöder forskningsprojekt, arrangerar seminarier, konferenser och föredrag samt publicerar och sprider ny forskning om Stockholm och det liv som levs i staden.

Stadens förvaltningar

Stockholmia – forskning och förlag ska också stimulera stadens förvaltningar och bolag att göra forskningsmässiga insatser, samt betjäna förvaltningar och nämnder inom staden beträffande publicerings- och forskningsfrågor.

Samarbetspartners

Samarbetspartners är förutom Stadsmuseet i Stockholm, Samfundet St Erik, Stockholms stadsarkiv och Centrum för Näringslivshistoria också forskningsinstitutioner som Stockholms universitet, Södertörns högskola och Kungliga Tekniska högskolan.

Forskningsfinansiering

Stockholmia – forskning och förlag har även i uppdrag att finansiellt stödja forskningsinsatser.

Stipendier