Forskning om Stockholm

Stockholmia – forskning och förlag har uppdrag av Stockholms stad att att främja och förmedla forskning om Stockholm.

Kvinnor sitter runt ett bord och läser

Kvinnor sitter runt ett bord och läser. Foto: okänd, 1915, Stadsmuseets samlingar, SSMD000042.

Stockholmias forskningsuppdrag

Stockholmia – forskning och förlag arrangerar seminarier, konferenser och föredrag. Vi fungerar som samarbetspart i projekt, initierar forskning samt publicerar och sprider forskningsresultat om Stockholm och det liv som levs i staden.

Genom verksamhetens placering på kulturförvaltningens avdelning Museer och konst, överlappar den forskande verksamheten de projekt som drivs på Stadsmuseet och Medeltidsmuseet, som även de ingår i samma avdelning. Här drivs flera externfinansierade forskningsprojekt och här finns Centrum för mikrohistorisk forskning, som undersöker stadens historia med mikrohistoriska metoder. Stockholmias uppdrag sträcker sig dock vidare och omfattar forskning inom åtskilliga discipliner kring en mångfald av ämnen.

Forskningsstrategi

Dokumentet Strategi för forskning på avdelningen Museer och konst beskriver både Stockholmias forskning och den forskning som drivs på avdelningen Museer och konst.

Strategi för forskning på avdelningen Museer och konst, webbplatsen Digitala stadsmuseet

Samarbetsparter

Samarbetsparter är Stockholms universitet, Södertörns högskola, Konstfack, Kungliga Tekniska högskolan och en mängd andra lärosäten, från Umeå till Lund. Stockholmia samarbetar också med en mängd andra forskande institutioner och kulturarvsinstitutioner, som Nordiska museet, Samfundet S:t Erik, Stockholms stadsarkiv, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Centrum för Näringslivshistoria – och många fler.

Stockholmia ska också stimulera stadens förvaltningar och bolag att göra forskningsmässiga insatser, samt betjäna förvaltningar och nämnder inom staden beträffande publicerings- och forskningsfrågor.