Organisation och personal

Stockholmia – forskning och förlag är en del av Stockholms stad Kulturförvaltning. Stockholmia tillhör Stadsmuseiavdelningen och enheten Staden kunskapsuppbyggnad.

Ledning

Fredrik Linder
Avdelningschef, stadsantikvarie
Tel: 08-508 31 779
fredrik.linder@stockholm.se

Rebecka Lennartsson
Forskningschef, chef för enheten för kunskapsutveckling
Tel: 08-508 31 733
rebecka.lennartsson@stockholm.se

Redaktion

Rebecka Lennartsson
Forskningschef, chef enheten för kunskapsutveckling
Tel: 08-508 31 733
rebecka.lennartsson@stockholm.se

Anna Brodow Inzaina
Projektledare, produktionskoordinator
Tel: 08-508 31 602
anna.brodow.inzaina@stockholm.se

Annika Sandén
Vetenskaplig redaktör
Tel: 0709-20 32 02
annika.sanden@stockholm.se

Bo Larsson
Vetenskaplig redaktör
Tel: 08-508 31 571
bo.larsson@stockholm.se

Emmy Bergman
Tel: 076-12 31 836
emmy.bergman@stockholm.se