Jan Risberg

Jan Risberg är docent på Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet, där han innehar en lektorstjänst i kvartärgeologi med inriktning mot geoarkeologi. Huvudsaklig forskningsinriktning är landskaps- och klimatförändringar samt strandförskjutning. Även människans respons på dessa fenomen ingår, vilket resulterat i ett flertal samarbeten med arkeologer. Jordarts- och sedimentstudier är viktiga parametrar i verksamheten.

Böcker

Stockholm före Stockholm – Från äldsta tid fram till 1300

Stockholmsområdet har varit bebott sedan stenåldern – Tio forskare skriver om de som först bodde här och varför det byggdes en stad på medeltiden. Författarna är verksamma som arkeologer, ortnamnsforskare, runologer och kvartärgeologer. Tillsammans skildrar de i Stockholm före Stockholm en delvis okänd historia och ger flera nya infallsvinklar på det förflutna.

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.