Staffan Nyström

Staffan Nyström är professor i nordiska språk med inriktning mot namnforskning vid Uppsala universitet. Han är bland annat ordförande i Stockholms stads namnberedning och i Ortnamnssällskapet i Uppsala samt delegat i FN:s ortnamnsorgan United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN). Hans främsta forskningsintressen är smånamn, urbana namn, namnteori samt nationell och internationell namnvård och namnplanering.

Böcker

Stockholms gatunamn

Varför heter något ”Böcklingbacken”, ”Långpannestigen” eller ”Ånghästparken”? Vad betyder Akalla, Rinkeby och Skarpnäck? Läs klassiker ”Stockholms gatunamn” i en ny, reviderad utgåva. Utgivningsdatum: 2022-06-02.

Stockholm före Stockholm – Från äldsta tid fram till 1300

Stockholmsområdet har varit bebott sedan stenåldern – Tio forskare skriver om de som först bodde här och varför det byggdes en stad på medeltiden. Författarna är verksamma som arkeologer, ortnamnsforskare, runologer och kvartärgeologer. Tillsammans skildrar de i Stockholm före Stockholm en delvis okänd historia och ger flera nya infallsvinklar på det förflutna.

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.