Redaktionsrådet

Redaktionsråd för Stockholms stads monografiserie.

Stockholmia – forskning och förlags redaktionsråd fungerar som en länk till relevanta akademiska miljöer och andra kunskapsproducerande organ. Uppdraget för rådets medlemmar är att fungera som ambassadörer för verksamheten, samt att bistå med råd och faktakunskaper när det gäller utgivning, förslag på angelägna ämnen och löpande orientering i för verksamheten intressant pågående forskning. Stockholmia använder rådets medlemmar som rådgivare i frågor som rör deras respektive specialkompetens. Medlemskapet i rådet är personligt.

Redaktionsråd för Stockholms stads monografiserie

Monica Andersson, Statskunskap, Stockholms universitet

Roger Andersson, Kulturgeografi, Uppsala universitet

Ann-Charlotte Backlund, Fastighetskontoret, Stockholm

Fredric Bedoire, Arkitekturhistoria, Kungliga Konsthögskolan

Mats Berglund, Stadshistoria, Stockholms universitet

Göran Cars, Samhällsplanering, Kungliga Tekniska högskolan

Heiko Droste, Stadshistoria, Stockholms universitet

Fredrik Linder, Stadsmuseet, Stockholm

Margaretha Fahlgren, Litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Gunnel Forsberg, Kulturgeografi, Stockholms universitet

Håkan Forsell, Stadshistoria, Stockholms universitet

Mats Franzén, Sociologi, Uppsala universitet

Alexander Husebye, Centrum för näringslivshistoria

Arne Kaijser, Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, Kungliga Tekniska högskolan

Silke Neunsinger, Ekonomisk historia, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Lars Nilsson, Stadshistoria, Stockholms universitet

Klas Nyberg, Modevetenskap, Stockholms universitet

Lennart Ploom, Stadsarkivet, Stockholm

Martin Rörby, Birthe och Per Arwidssons stiftelse

Ulrika Sax, Etnologi och bostadsforskning

Birgitta Svensson, Etnologi, Stockholms universitet

Denny Vågerö, Medicinsk sociologi, Stockholms universitet

Torun Zachrisson, Arkeologi, Upplandsmuseet