Björn Hagelin

Foto: Johan Stigholt

Björn Hagelin har en bakgrund som forskare inom försvars- och säkerhetspolitik vid föregångaren till Försvarets forskningsinstitut, Uppsala universitet och Stockholms internationella fredsforsknings-institut. Sedan pensioneringen har han sysslat med släkt- och hembygdsforskning och publicerat en rad böcker och artiklar i årsböcker.

Böcker

Vågmästare

Stockholm har varit både huvudstad och hamnstad sedan århundraden. Myllret av människor, trängsel, dofter och många språk vid stadens kajer definierade 1800-talets stad. Livets nödtorft liksom lyx upprätthölls till inte ringa del av grosshandlare, av vilka de flesta också var redare med egna fartyg. Utgiven: 2021-11-11