Ulf Fransson

Ulf Fransson är fil. kand. i arkeologi och arbetar med en avhandling om Ångermanland och Ådalens jordbruk, bostäder och gravar från järnåldern. Han har arbetat som fältarkeolog under flera säsonger, men även med utredningsprojekt hos Statens fastighetsverk. Han är sedan april 2015 anställd som fältledare på NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Böcker

Stockholm före Stockholm – Från äldsta tid fram till 1300

Stockholmsområdet har varit bebott sedan stenåldern – Tio forskare skriver om de som först bodde här och varför det byggdes en stad på medeltiden. Författarna är verksamma som arkeologer, ortnamnsforskare, runologer och kvartärgeologer. Tillsammans skildrar de i Stockholm före Stockholm en delvis okänd historia och ger flera nya infallsvinklar på det förflutna.