Åsa Larsson

Åsa M Larsson är forskare med fokus på neolitikum (bondestenåldern) i Sverige. Avhandlingen rörde förhållandet mellan gropkeramisk kultur och stridsyxekulturen under 2000-talet f. Kr. Hon har under flera år arbetat som fältarkeolog i Sverige och efter disputationen som verksamhetschef på Stiftelsen SAU. Sedan 2015 arbetar hon på Riksantikvarieämbetet med att tillgängliggöra resultat från utgrävningar för arkeologer, forskare och allmänheten.

Böcker

Stockholm före Stockholm – Från äldsta tid fram till 1300

Stockholmsområdet har varit bebott sedan stenåldern – Tio forskare skriver om de som först bodde här och varför det byggdes en stad på medeltiden. Författarna är verksamma som arkeologer, ortnamnsforskare, runologer och kvartärgeologer. Tillsammans skildrar de i Stockholm före Stockholm en delvis okänd historia och ger flera nya infallsvinklar på det förflutna.