Papakostas & Gawell (red.)

Apostolis Papakostas och Malin Gawell är redaktörer för antologin Att göra stad i Stockholms urbana periferi skriven av forskare och samarbetspartners knutna till Södertörns högskola.

Foto: Anna Harvig. Södertörns högskola.

Apostolis Papakostas är professor i sociologi och forskningsledare för forskningscentret Reinvent vid Södertörns högskola. Han har skrivit om samhällsorganisation, samhällsförändring, förnyelse och kontinuitet. Under de senaste åren har han initierat och lett flera forskningsprojekt som berör stadens dynamik och innovativa lösningar.

Malin Gawell är docent i företagsekonomi vid Södertörns högskola och har under många år forskat om entreprenörskap från olika perspektiv. Hennes huvudsakliga intresse rör engagemang och organisering av olika typer av verksamheter och utvecklingsdynamik i samhällen, särskilt de initiativ som benämns socialt entreprenörskap, sociala företag eller sociala innovationer.

Böcker

Att göra stad

En stad är en geografisk plats som består av byggnader, infrastruktur och administrativa institutioner. Men staden består också av de människor som genom tiderna har byggt, bott och levt i och mellan husen. Denna antologi handlar om att göra stad.