Per Vikstrand

Per Vikstrand är docent i Nordiska språk och verksam vid Namnarkivet i Uppsala. Han intresserar sig framför allt för ortnamnen som landskapshistoriskt källmaterial och har nyligen avslutat ett större projekt om ortnamnskronologi. Tidigare har han också ägnat sig åt namn som hör samman med den förkristna religionen. Han arbetar till vardags inom projektet Sveriges ortnamn där han för närvarande undersöker ortnamnen på Öland.

Böcker

Stockholm före Stockholm – Från äldsta tid fram till 1300

Stockholmsområdet har varit bebott sedan stenåldern – Tio forskare skriver om de som först bodde här och varför det byggdes en stad på medeltiden. Författarna är verksamma som arkeologer, ortnamnsforskare, runologer och kvartärgeologer. Tillsammans skildrar de i Stockholm före Stockholm en delvis okänd historia och ger flera nya infallsvinklar på det förflutna.

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.