Johanna Berg

Foto: Johan Stigholt

Johanna Berg arbetar med digitala utvecklingsfrågor på Världskulturmuseerna och har tidigare gett ut boken Afrosvenskar – 15 berättelser ur historien, med illustrationer av Maria Fröhlich (Lilla Piratförlaget/Världskulturmuseerna, 2023). Föreställningar – John Hood och hans värld är hennes första bok publicerad på Stockholmia.

Johanna Berg beskriver sitt sätt att skriva

– Mitt skrivande är väldigt nyfikenhetsdrivet. Jag tycker att det är spännande att snoka runt bland historiska bilder, tidningsnotiser och rättegångsprotokoll. Ibland hittar jag något som väcker ett särskilt intresse. Vem kan det här vara? Och vad var det egentligen som hände?

– Jag kan skymta något som verkar ovanligt, eller någonting som påminner om något annat, ett mönster. Kanske finns det fler fragment någon annanstans, som kan kopplas samman och bygga ett sammanhang. Då vill jag berätta om det, och när jag börjar skriva upptäcker jag genast hur mycket jag inte vet. Jag blir tvungen att läsa på om en massa saker för att kunna göra reda i det historiska materialet, och det skriver jag också in i texten. I arbetet med Föreställningar – John Hood och hans värld har jag till exempel fördjupat mig i afro­europeisk migration, varieté- och cirkushistoria. Jag har varit tvungen att lära mig mer om franska kort, om järnvägsnät och landsortsmarknader i Sverige, och om djurtransporter från Östafrika till Europa.

Jag har varit tvungen att lära mig mer om franska kort, om järnvägsnät och landsortsmarknader i Sverige, och om djurtransporter från Östafrika till Europa.

– Då blir texten lätt väldigt lång och stökig, och så småningom får jag övergå till att i stället sålla och stryka ned. Jag vill ju att boken ska vara begriplig och meningsfull även för den tänkta läsaren, och hen har knappast tid att följa med genom min omständliga research-process.

– Ibland får jag frågan om jag släktforskar, men det gör jag absolut inte. Jag är inte alls nyfiken på mig själv och min egen familj, även om det säkert kan finnas saker att upptäcka där med. Hellre vill jag rikta blicken mot okända människor och deras bortglömda levnadsöden, lyfta fram dem ur arkiven och göra dem synliga för folk som lever nu.

Böcker

Föreställningar – John Hood och hans värld

En högaktuell skildring av nöjesliv och kolonialism i 1880-talets Stockholm.