Britt Liljewall

Britt Liljewall är doktor i historia och docent i agrarhistoria. Den vackra dagboken om Carl Henric Robsahms dagboksanteckningar är hennes första bok utgiven på Stockholmia förlag.

 

I hennes avhandling från 1995, Bondevardag och samhällsförändring, analyseras och diskuteras tre unga bondpojkars dagböcker från 1800-talet. Också senare har hon sysslat med så kallade egodokument från 1800-talet. Självskrivna liv från 2001 bygger på folkliga självbiografier och Ack om du vore här från 2007 på folkligt brevskrivande. Hon har i Mig själv och mitt gods förvalta från 2013 också studerat kvinnors livsvillkor under 1800-talet med deras egna myndighetsansökningar som huvudkälla.