Maryam Fanni

En kvinna framför en tegelvägg

Foto: Anna Drvnik.

Maryam Fanni, född 1988, är grafisk formgivare med examen från Konstfack, med egen verksamhet i Stockholm. Hon är även doktorand i design vid konstnärliga fakulteten HDK-Valand vid Göteborgs universitet. I sin konstnärliga och forskande praktik arbetar hon ofta platsspecifikt med ett särskilt intresse för det offentliga rummet, historieskrivning och narrativ. I sitt avhandlingsarbete skriver hon om (folkhems)nostalgin som verksam diskurs i stadsomvandlingsprocesser i Stockholms förorter. Hon är själv publicerad i och har varit medredaktör för en rad olika böcker och tidskrifter.

Böcker

Tecken på stan

De fem fristående essäerna i denna bok handlar om de grafiska elementen i staden, om teckenbegreppet och stadens särart, om hur ljusskyltar lyser upp Stockholmsnatten, om staden och trafiken och om samhörighet och gemenskap.