Torun Zachrisson

Arkeolog vid Stockholms universitet. Redaktör för Stockholm före Stockholm.

Torun Zachrisson är docent i arkeologi vid Stockholms universitet.Hennes avhandling från 1998 handlar om vikingatida silver- och guldskatter, liksom runstensresande i Uppland och Gästrikland ur ett gårdsperspektiv. Därefter har hennes forskning rört sig kring samhällsförändringar under järnåldern med särskilt fokus på egendomsfrågor, järnålderns centralplatser, liksom den förkristna religionens materiella spår.

Böcker

Stockholm före Stockholm – Från äldsta tid fram till 1300

Stockholmsområdet har varit bebott sedan stenåldern – Tio forskare skriver om de som först bodde här och varför det byggdes en stad på medeltiden. Författarna är verksamma som arkeologer, ortnamnsforskare, runologer och kvartärgeologer. Tillsammans skildrar de i Stockholm före Stockholm en delvis okänd historia och ger flera nya infallsvinklar på det förflutna.

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.