Ulrika Sax

Ett porträtt av författaren Ulrika Sax

Fotograf: Johan Stigholt

Ulrika Sax är filosofie kandidat med etnologi som huvudämne och har en doktorsexamen från arkitektursektionen vid Kungliga tekniska högskolan. Utöver att ha arbetat som utredare och expert i många år har hon skrivit monografier om Hammarbyhöjden, Vällingby och Kista, samt böcker om hur Stockholm vuxit ut och blivit en storstad och hur livsvillkoren för invånarna förändrats över tid. Alla hennes böcker är utgivna av Stockholmia förlag.

Böcker

Drömmar om staden – Visioner om Stockholm under hundra år

I denna långessä undersöks stadsbyggnadsideal och visioner om den ”goda” staden genom en rad exempel i Stockholms förorter.