Andrés Brink Pinto

Foto: Sarah Hirani

Andrés Brink Pinto är historiker vid Lunds universitet och verksam vid Genusvetenskapliga institutionen. Hans forskning handlar om sociala rörelser, med fokus på antifascism, samt om genus och sexualitet. Bland annat har han studerat militant antifascism efter 1985 och den svenska kommunistiska rörelsen under mellankrigstiden. Han forskar även om Stockholmspolisens övervakning av ”kriminell homosexualitet” under efterkrigstiden.

Böcker

Den bråkiga staden

Andrés Brink Pinto och Martin Ericsson, båda forskare vid Lunds universitet, tar ett helhetsgrepp på några mytomspunna ungdomsupplopp i Stockholm. Utgivningsdatum: 2019-11-28.