Kommittén för Stockholmia – forskning och förlag

Stockholmia har i policyfrågor som sitt rådgivande organ Kommittén för Stockholmia – forskning och förlag. Kommittén består av minst fem och högst nio ledamöter och erbjuder Stockholmia expertkunskap när det gäller för verksamheten betydelsefulla sfärer som förlags- och universitetsvärlden, stadens förvaltningar och bolag samt de förtroendevalda. Kommitténs ledamöter utses av kulturnämnden på förslag av kulturdirektören för en period om högst fyra år. Kommittén sammanträder minst tre gånger per år.

Kommittén för Stockholmia – forskning och förlag

Pelle Björklund, tidigare VD Svenska bostäder
Torun Boucher, vice ordförande i Kulturnämnden, vänsterpartistisk politiker
Mats Hayen, fil dr i historia, Stockholms stadsarkiv
Agneta Lundin, konsult med lång erfarenhet av förlagsbranschen
Apostolis Papakostas, professor i sociologi, Södertörns högskola
Thomas Wihlman