Lennart Engström

Lennart Engström. Foto: Bo Larsson

Lennart Engström utbildade sig till fotograf vid Nordens fotoskola mellan 1983–1984. Det var under denna tid som han dokumenterade Café 6:an, ett litet omodernt kafé på Skeppsbron och dess ägare, som nu trettio år senare resulterat i boken Café 6:an – Stamlokus på Skeppsbron.

Engström har bland annat arbetat som kopist och assistent hos fotograf Walter Hirsch och frilansat som fotograf med kunder som Akademiska sjukhuset, fackförbundstidningar, annonsbyråer och Uppsalademokraten. Utöver det har han arbetat med egna projekt som resulterat i utställningar och ett antal böcker. Några exempel:

I egna händer – gjutarna i Österbybruk, 1993. Salabacke, 1997. Gottsundabor, 2008. Uppsala på nära håll, 2011. Motbilder – om samhällsförändringar och migration på mindre orter, 2014. Arbete & Gemenskap, 2020.

Böcker

Café 6:an. Stamlokus på Skeppsbron

Fotodokumentation av Stockholms kafékultur från förr.