Jonathan Metzger

Jonathan Metzger har en doktorsexamen i ekonomisk historia från Stockholms Universitet och är docent i urbana och regionala studier vid KTH. Han är verksam som forskare och lärare vid avdelningen för urbana och regionala studier på KTH.

Böcker

Kunskapsekonomins pionjärer

Jonathan Metzger presenterar konsultbranschens utveckling i en intresseväckande historieskrivning över de tidvis dramatiska förändringar som Stockholms näringsliv genomgått sedan andra världskriget.

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.