Anna Götlind

Professor i historia vid Stockholms universitet med särskilt intresse för mikrohistoria.

Foto: Anders Ståhlberg

Anna Götlind är professor i historia vid Stockholms universitet. Hennes forskning kan bäst beskrivas som kulturhistoria i ordets bredaste mening, och den spänner från medeltid fram till i dag. På senare år har hon publicerat ett antal mikrohistoriska studier av dalfolk i Stockholm, däribland boken Förbindelser. Fem Leksandskvinnor i Gamla stan – plats, arbete och resande under 200 år (2013).

Anna Götlind är aktuell med boken Spår av ett liv som skrivits tillsammans med Rolf Lind, samhällsvetare och tidigare lektor vid Stockholms universitet. Utgiven maj 2019.

Böcker

Spår av ett liv

En berättelse om sockenbarnet August Theodor och hans samtid. Av Anna Götlind och Rolf Lind. Utgivningsdatum: 2019-05-23.

Tillfälliga stockholmare

Från senmedeltid till idag har Stockholm alltid lockat till sig människor utifrån. I en antologi med bidrag av 15 forskare studeras staden som mötesplats för tillfälliga besökare och invånare.