Stipendier

Stockholmia har vid särskilda tillfällen utdelat stipendier som en del i uppdraget att finansiellt stödja angelägna forskningsinsatser om Stockholm.

Stockholmia stödjer angelägna forskningsinsatser om Stockholm i form utlysningar av mindre anslag för att formulera forskningsansökningar, genomföra en pilotstudie, färdigställa ett projekt eller liknande. Anslag från Stockholmia innebär att du ingår i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med tillgång till Stockholmias nätverk och närhet till Stadsmuseets kompetenser, till samlingar och arkiv. Projekt slutrapporteras med en projektrapport och publiceras på Stockholmias webbplats.

Få information om utlysningar

Skicka ett mejl till oss på Stockholmia forskning och förlag och sätt upp dig på vår sändlista: info.stockholmia@stockholm.se

Tidigare stipendier