Stipendier

Stockholmia har i uppdrag att finansiellt stödja angelägna forskningsinsatser om Stockholm.

Stockholmia stödjer angelägna forskningsinsatser om Stockholm i form utlysningar av mindre anslag för att formulera forskningsansökningar, genomföra en pilotstudie, färdigställa ett projekt eller liknande. Anslag från Stockholmia innebär att du ingår i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med tillgång till Stockholmias nätverk och närhet till Stadsmuseets kompetenser, till samlingar och arkiv. Projekt slutrapporteras med en projektrapport och publiceras på Stockholmias hemsida.

Rossanders donationsfond

Från Stiftelsen Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond utdelas forskningsanslag för att främja vetenskaplig forskning rörande äldre bebyggelse inom Stockholms stad. Fonden delar ut medel 1–2 gånger per år.

Rossanders donationsfond, Stadsmuseets webbplats

Få information om utlysningar

Skicka ett e-post till oss på Stockholmia forskning och förlag och sätt upp dig på vår sändlista: info.stockholmia@stockholm.se

Tidigare stipendier