Aktuella böcker

Drottningens protegé. Ett konstnärsliv i det tidiga 1800-talet

För första gången återges nu det handskrivna manuskript i vilket konstnären Anders Lundquist själv berättar om sitt både innehållsrika och dramatiska liv.

Drömmar om staden – Visioner om Stockholm under hundra år

I denna långessä undersöks stadsbyggnadsideal och visioner om den ”goda” staden genom en rad exempel i Stockholms förorter.

STHLMS PÄRLOR! Fotografier av Hatte Stiwenius 1978–1987

Punken. Förorten. Samhället. Närvaro. Alienation. Explosion. Ebba Grön. Tant Strul. Grisen skriker. Imperiet. I denna omfångsrika fotobok skildras punkens barndom av fotografen Hatte Stiwenius.

 


Monografiserie

Serien har getts ut sedan 1943 och innehåller djupdykningar i vitt skilda men stockholmsrelaterade ämnen. Allt från stadsdelarnas omvandlingar till människors upplevelse av den urbana miljön och staden i skönlitteraturen.

I Kungliga bibliotekets databas Libris kan du se samtliga böcker i serien:

Libris webbplats