Kerstin Söderlund

Kerstin Söderlund är fil. kand. i arkeologi och arbetar med en licentiatavhandling om Stockholms slott som behandlar den medeltida borgens utbyggnad och förändring. Hon är sedan många år anställd som arkeolog och antikvarie vid Stadsmuseet i Stockholm och har lett och utfört arkeologiska undersökningar på Stockholms slott och i Gamla stan. Hon har också publicerat ett antal artiklar som belyser olika aspekter av medeltidens Stockholm.

Böcker

Stockholm före Stockholm – Från äldsta tid fram till 1300

Stockholmsområdet har varit bebott sedan stenåldern – Tio forskare skriver om de som först bodde här och varför det byggdes en stad på medeltiden. Författarna är verksamma som arkeologer, ortnamnsforskare, runologer och kvartärgeologer. Tillsammans skildrar de i Stockholm före Stockholm en delvis okänd historia och ger flera nya infallsvinklar på det förflutna.

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.