Martin Ericsson

Foto: Lotta Tähtinen

Martin Ericsson är historiker vid Lunds universitet och verksam vid Historiska institutionen. Han har länge forskat om upplopp, kravaller och politiska protester i Sveriges moderna historia. Bland annat har han studerat 1980-talets husockupationer, antikommunistiska upplopp på 1950-talet och rasistiska kravaller riktade mot svenska romer och resande. Han forskar också om den svenska rasismens och rasforskningens historia.

Böcker

Den bråkiga staden

Andrés Brink Pinto och Martin Ericsson, båda forskare vid Lunds universitet, tar ett helhetsgrepp på några mytomspunna ungdomsupplopp i Stockholm. Utgivningsdatum: 2019-11-28.