Lotta Fernstål

Lotta Fernstål är fil.dr i arkeologi och arbetar som förste antikvarie och forskare vid Statens historiska museer.

Lotta Fernstål har tillsammans med Charlotte Hyltén-Cavallius drivit flera projekt som rör romsk historia, med utgångspunkt i arkeologi, etnologi och arkivmaterial. Hon intresserar sig även särskilt för samtidsarkeologi och historiebruk och var bland annat en av redaktörerna för antologin Sverige i tiden. Historier om ett levande land (2015). Tillsammans med Charlotte Hyltén-Cavallius är hon redaktör för Romska liv och platser. Berättelser om att leva och överleva i 1900-talets Sverige (utkommer i maj 2018).

Böcker

Romska liv och platser

I Romska liv och platser möter vi svenska romer som har levt i läger och en mängd romska platser som avslöjar ett dolt kulturlandskap i Stockholm. Utkom 16 maj 2018.

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.