Stockholmiapriset

Stockholmiapriset är Samfundet S:t Eriks, Stadsarkivets och Stockholmia – forskning och förlags pris för bästa magister- eller masteruppsats om Stockholm.

Stockholmiapriset har sedan 2009 delats ut till väl genomförda och intressanta uppsatser inom en rad discipliner från olika lärosäten. I några fall har även hedersomnämnanden utdelats till välförtjänta bidrag.

Tävlingsregler

Insända bidrag ska vara master- eller magisteruppsatser med Stockholm i fokus, godkända vid högskola eller universitet under vår- eller hösttermin året innan sista nomineringsdagen i februari. Bidragen ska vara författade på god svenska eller engelska. I bedömningen läggs stor vikt vid uppsatsens tematiska Stockholmsanknytning, vetenskaplig vederhäftighet, originalitet och tillgänglighet. Oavsett disciplintillhörighet ska uppsatsen kunna läsas och förstås av en intresserad lekman.

Priser

Det finns två Stockholmiapriser: Stockholmiapriset och Stockholmiapriset – när historien möter samtiden.

Pris 1: Stockholmiapriset

Stockholm är en växande stad i ständig omvandling. Vad vill du förändra, påverka, belysa eller berätta om som rör huvudstaden?
Vinstsumma: 15 000 kronor

Pris 2: Stockholmiapriset – När historien möter samtiden

Låt historien skänka nya perspektiv på Stockholms framtidsfrågor. Arkiven är fyllda avokända berättelser, historiska problem och lärorika lösningar. Bidraget ska bygga på material från Stadsarkivet.
Vinstsumma: 15 000 kronor

Juryn

Ola Andersson, arkitekt SAR/MSA*, Samfundet S:t Erik
Lennart Ploom, stadsarkivarie, chef för Stadsarkivet
Annika Sandén, docent och vetenskaplig redaktör på Stockholmia förlag

Juryns beslut kan inte överklagas.

*SAR/MSA är en av de skyddade yrkes- och medlemstitlar som visar att arkitekten är utbildad i arkitektur och medlem i branschorganisationen Sveriges arkitekter.

Nominera

Sista datum för nomineringar 2025 är den 13 februari. Skicka din uppsats eller det bidrag du vill nominera till oss per e-post:

stockholmia@stockholm.se

Tidigare pristagare, Stockholmiapriset