Lars Epstein

Foto: Malin Nordgren

Lars Epstein har varit verksam som fotograf och journalist på Dagens Nyheter sedan nära fyrtio år. Med en outtröttlig nyfikenhet på staden som mötesplats har Lars Epstein under decennier följt och skildrat människorna som lever och verkar i Stockholm.

”Till ständig följeslagare har han sin kamera med vilken han fångar samhällets små och stora händelser. Han har som få andra fotografer bidragit till att skapa en levande och aktuell bild av huvudstaden”. Så ljöd motiveringen när han 2017 tilldelades Lennart af Petersenspriset av Stockholms stad.

Lennart af Petersenspriset Stadsmuseets webbplats