Rebecka Lennartsson

Rebecka Lennartsson är docent i etnologi och verksam som forskningschef vid Stadsmuseet i Stockholm. Hon intresserar sig särskilt för frågor om stadshistoria, kön, makt och sexualitet och har tidigare forskat på Stockholms reglementerade prostitution under 1800-talet. För närvarande leder hon projektet Bekönade rum. Mångdimensionella vandringar i stadens historia, som genom ett nära samarbete mellan kulturarvsinstitutioner och forskare undersöker stadens mångfacetterade historia och ökar sökbarhet i digitaliserat material.

Böcker

Mamsell Bohmans fall

Nattlöperskor i 1700‒talets Stockholm. Av Rebecka Lennartsson. Utgivningsdatum: 2019-10-10.

Ulla Winblad. Liv och legend

Ulla Winblad har gått till historien som fiktiv gestalt i nationalskalden Carl Michael Bellmans rika sångskatt. Svartlockig, yr, dekolleterad och evigt ung är hon sinnebilden för sinnlighet, supande och stockholmskt 1700-tal. Varje epok har skapat sin egen bild av henne: kokett, förförisk, försupen, tragisk, trotsig. Men vem var verklighetens Ulla Winblad?

Bakom stadens kulisser

Följ med till några av stadens gömda, förbisedda eller försvunna rum: köksingångar och bordeller, schweizerier, urinkurer, shoppingstråk och bakgator. Med utgångspunkt i de spår av stadens rumsligheter och erfarenheter som speglas i kulturarvsinstitutionernas föremål, bilder och foton skrivs en mångfacetterad stadshistoria fram.Utgivningsdatum: 2021-10-14