Dekorativ bild

Litteratur om Stockholm

Stockholmia – forskning och förlag är Stockholms stads egna förlag med uppdrag att tillgängliggöra forskning och litteratur om Stockholm.