Gunilla Larsson

Gunilla Larsson är fil. dr i arkeologi och disputerade 2007 på en avhandling om skepp, sjöfart och båtbyggnation i Mellansverige under yngre järnålder och medeltid. Hon har också dokumenterat och rekonstruerat Viksbåten, det enda bevarade större båtfyndet från vikingatidens slut i våra trakter. Tillsammans med kvartärgeologer har hon rekonstruerat utsträckningen av flera av Stockholmstraktens gamla vattenleder.

Böcker

Stockholm före Stockholm – Från äldsta tid fram till 1300

Stockholmsområdet har varit bebott sedan stenåldern – Tio forskare skriver om de som först bodde här och varför det byggdes en stad på medeltiden. Författarna är verksamma som arkeologer, ortnamnsforskare, runologer och kvartärgeologer. Tillsammans skildrar de i Stockholm före Stockholm en delvis okänd historia och ger flera nya infallsvinklar på det förflutna.