Magnus Källström

Magnus Källström, född 1964, är docent i Nordiska språk och arbetar på Runverket vid Riksantikvarieämbetet. Han disputerade 2007 på avhandlingen ”Mästare och minnesmärken. Studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Norden” och har tidigare även varit verksam som arkeolog och antikvarie vid Stadsmuseet i Stockholm.

Böcker

Stockholm före Stockholm  – Från äldsta tid fram till 1300

Stockholmsområdet har varit bebott sedan stenåldern – Tio forskare skriver om de som först bodde här och varför det byggdes en stad på medeltiden. Författarna är verksamma som arkeologer, ortnamnsforskare, runologer och kvartärgeologer. Tillsammans skildrar de i Stockholm före Stockholm en delvis okänd historia och ger flera nya infallsvinklar på det förflutna.