Martin Börjeson

Foto: Johan Stigholt

Martin Börjeson är docent i socialt arbete. Tidigare har han varit lektor och forskare vid Linköpings universitet, och sedan 2016 vid Marie Cederschiölds högskola i Stockholm. Börjeson har under många år ägnat sig åt frågor om socialpolitik och socialt arbete. Tidigare har han arbetat som utredare och projektledare vid olika myndigheter som Ungdomsstyrelsen och Socialstyrelsen.

På Stockholmia är han under våren 2024 aktuell med biografin Modellsnickaren & folkhemsbygget. En bok om Stockholms första socialborgarråd, Wictor Karlsson. Hans två senaste böcker är Framtidens socialtjänst – ett icke önskvärt remissvar (Studentlitteratur) och Drömmen om den moderna socialtjänsten – en biografi över Bengt Hedlén (Premiss).

Böcker

Modellsnickaren & folkhemsbygget
En biografi över Wictor Karlsson, Stockholms första socialborgarråd