Om oss

Stockholmia – forskning och förlag är en del av Stockholms stad med uppdrag att tillgängliggöra forskning och litteratur om Stockholm.

Stockholmia är en anrik och unik verksamhet.

Ända sedan 1936 har vi haft i uppdrag av Stockholms stad att främja och förmedla forskning om staden. Vi problematiserar Stockholms historia och samtid, synliggör det dolda och glömda, utforskar nya områden och sätter huvudstaden i perspektiv. I samverkan med forskarsamhället och andra institutioner driver vi forskningsprojekt och stimulerar till kunskapsutveckling genom stipendier och priser, konferenser, seminarier, publika program och bokutgivning. Monografierna från Stockholms stad är en unik källa till samlad kunskap inom en mängd områden, från makten i stadshuset och stadens planering till århundraden av det liv som levs här; på krogar och dansgolv, i slott och teatrar, på barnhem, fabriker och fattighus.

Utgivningen rymmer vackra fotoböcker såväl som vetenskapliga standardverk. Här finns både fantasirika äventyr för barn i bokslukaråldern, monografier med ny spännande forskning och starka biografier över människor som gjort skillnad för vår historia. Med stor respekt för ordets makt och med omsorg om verkens form skapar vi böcker som består och forskning som lever vidare. Forskningsprojekt och böcker ligger till grund för föredrag, stadsvandringar och utställningar. Ett framträdande tema framöver är demokrati – flera kommande böcker knyter an till den allmänna rösträttens införande.

Vi grundades under namnet Stockholmsforskningen 1936. Sedan 2007 ingår Stockholmsforskningen i Stadsmuseet i Stockholm. Det som tidigare hette Stockholmsforskningen och Stockholmia förlag heter sedan 2014 tillsammans Stockholmia – forskning och förlag.

Organisation och personal