Susanne Thedéen

Arkeolog vid Stockholms universitet. Redaktör för Stockholm före Stockholm.

Susanne Thedéen är fil. dr i arkeologi och biträdande förvaltningschef vid Stockholms universitet. Hon disputerade 2004 på avhandlingen Gränser i livet – gränser i landskapet som behandlar rumsliga genuskonstruktioner under bronsåldern. Forskningsintresset omfattar social konstruktion av ålder, landskapsarkeologi samt minnespraktiker och ritualer.

Böcker

Stockholm före Stockholm – Från äldsta tid fram till 1300

Stockholmsområdet har varit bebott sedan stenåldern – Tio forskare skriver om de som först bodde här och varför det byggdes en stad på medeltiden. Författarna är verksamma som arkeologer, ortnamnsforskare, runologer och kvartärgeologer. Tillsammans skildrar de i Stockholm före Stockholm en delvis okänd historia och ger flera nya infallsvinklar på det förflutna.

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.