Charlotte Hyltén-Cavallius

Charlotte Hyltén-Cavallius är docent i minoritetsstudier, fil. dr i etnologi och arbetar som forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen.

Foto: Sverker Hyltén-Cavallius

Charlotte Hyltén-Cavallius har tillsammans med Lotta Fernstål drivit flera projekt som rör romsk historia. Som forskningschef vid Mångkulturellt centrum har hon tidigare lett och deltagit i ett flertal projekt som fokuserat kulturarvsinstitutionernas roll i samhället och i boken Älskade museum (2016) undersökte hon tillsammans med Fredrik Svanberg kulturhistoriska museer som samhällsinstitutioner. Charlottes intresseområden innefattar bland annat minoriteternas och migrationens kulturhistoria och landskap, och frågor om kulturarv och kulturarvspolitik, materialitet och estetik. Tillsammans med Lotta Fernstål är hon redaktör för Romska liv och platser. Berättelser om att leva och överleva i 1900-talets Sverige (utkommer i maj 2018).

Böcker

Romska liv och platser

I Romska liv och platser möter vi svenska romer som har levt i läger och en mängd romska platser som avslöjar ett dolt kulturlandskap i Stockholm. Utkom 16 maj 2018.