Katarina Malmström och Mikael K Nilsson

Författare till boken Ljus på glas– stunder i Stockholms stad med Axel och Vicke Malmström.

Katarina Malmström förvaltar bildarkivet 4 Malmströms Bilder, som bland annat består av cirka 10 000 glasnegativ fotograferade av Axel och Vicke Malmström. Glasnegativen är från slutet av 1800-talet fram till 1950-talet. De flesta är tagna i Stockholm. Katarina är utbildad fotograf vid Nordens Fotoskola Biskops-Arnö. Hon arbetade med reportage- och dokumentärfotografi tills hon bytte bana. Hon är nu verksam som psykolog.

Mikael K Nilsson är journalist och fil kand med filmvetenskap som huvudämne. Han har studerat filmregi vid Filmhögskolan i Łódź i Polen och verkade som filmare tills journalistiken helt hamnade i fokus. Han är även gatufotograf.

Ljus på glas. Stunder i Stockholms stad med Axel och Vicke Malmström