Stockholm skriver historia

Seminarieserie för Stockholms stads ABM-personal och forskare. ABM står för arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap.

Tillsammans med Stockholms stadsarkiv, Centrum för näringslivshistoria och Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet arrangerar Stockholmia en seminarieserie för stadens ABM-personal och forskare, som lyfter aktuella och angelägna forskningsfrågor. Seminarierna syftar till att främja idéutveckling och samverkan samt identifiera angelägna forskningsfrågor. I förlängningen kan samarbetet resultera i forskningsansökningar. Seminarierna ambulerar mellan samverkande institutioner och är öppna för alla medarbetare som är intresserade av de frågor som diskuteras. Samtalen kommer under året att summeras och presenteras i en för parterna gemensam blogg med namnet Stockholm skriver historia.

Bloggen Stockholm skriver historias webbplats