Siv Schéele

Siv Schéele har tidigare varit anställd i Stockholms stad som ansvarig för befolkningsprognoser och bor själv i ett av de småhus som Hem genom eget arbete u.p.a. färdigställde för exakt hundra år sedan.

Böcker

Hem genom ett arbete u.p.a

Genom bland annat ett unikt material från en av Stockholms första kooperativa bostadsförening för småhus ursprungliga medlemmar, beskriver författaren hur föreningen bildades och området utvecklades. Diskussioner förs också om varför den kooperativa idén ersattes av egnahemstanken i området.

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.