Alla böcker

Här finner du böcker utgivna av Stockholmia förlag.

Titlar från A till Ö

Samtliga böcker är listade i bokstavsordning:

Alla dessa författare på Kungsholmen : Dikt och liv under 400 år

Alla tiders Stockholm. Riksintressen för kulturmiljövården

Alvens hjärta

Prinsarna Erik och Håkan bor på Stockholms slott. De är osams för det mesta. En dag när Håkan hotar Erik med stryk gömmer sig Erik på slottets vind. Där hittar han en gammal sagobok.

Anna-Pia, Ronny och GW – en klassbok

En klassresa som tar sin början i Stockholmsförorten Kärrtorp i slutet av 1940-talet.

Att forma en ny tid

Att göra stad

En stad är en geografisk plats som består av byggnader, infrastruktur och administrativa institutioner. Men staden består också av de människor som genom tiderna har byggt, bott och levt i och mellan husen. Denna antologi handlar om att göra stad.

Bakom stadens kulisser

I antologin ”Bakom stadens kulisser” tar forskare från skilda discipliner med läsaren på strövtåg i Stockholm från tidigt 1800-tal till sent 1900-tal.

Bilen brinner… men problemen är kvar. Berättelser om Husbyhändelserna i maj 2013

Åtta forskare från Stockholms universitet har samlat in berättelser om händelserna i Husby i maj 2013. Denna publikation finns för gratis nedladdning.

Bortom kravallerna. Konflikt, tillhörighet och representation i Husby

Husbykravallerna under ytan. Sju forskare dyker ner i händelserna Husby i maj 2013 och sätter in händelserna i ett större teoretiskt och internationellt sammanhang.

Broarna över Stockholms vatten

Följ med på en kulturhistorisk vandring över stadens broar.

Böcker bibliotek bildning – Valfrid Palmgren Munch-Petersens liv och verk

En biografi om folkbibliotekens moder.

De okonventionella

De som inget äger förutom sina själar.

Den bråkiga staden

Andrés Brink Pinto och Martin Ericsson, båda forskare vid Lunds universitet, tar ett helhetsgrepp på några mytomspunna ungdomsupplopp i Stockholm.

Den okuvliga friheten

Per Anders Fogelström skulle ha fyllt 100 år 2017. Det firar Stockholmia med att ge ut en av hans aldrig tidigare publicerade roman ”Den okuvliga friheten”. Detta antinazistiska ungdomsverk är en historia om makt och motstånd som känns skrämmande aktuell.

Den segregerade staden. Tre kvarter i Stockholms innerstad

En studie av tre innerstadskvarters förändringar från 1995-2005. Detta är en E-bok som finns att ladda ner.

Den svenska Drömfabriken – Historien om Filmstaden i Råsunda

Följ med bakom kulisserna på Sveriges eget Hollywood och möt både de självlysande stjärnorna och de som förtjänar att återupptäckas.

Drottningens protegé. Ett konstnärsliv i det tidiga 1800-talet

För första gången återges nu det handskrivna manuskript i vilket konstnären Anders Lundquist själv berättar om sitt både innehållsrika och dramatiska liv.

Drömmar om staden – Visioner om Stockholm under hundra år

I denna långessä undersöks stadsbyggnadsideal och visioner om den ”goda” staden genom en rad exempel i Stockholms förorter.

Elise och det magiska huset

Följ med på ett äventyr i tid och rum. En bok av museipedagogen Sara Danielsson som tillsammans med illustratören Ola Skogäng levandegör Stockholmshistoria för barn 9-12 år.

En teater för alla sinnen – 30 år med Orionteatern

En jubileumsbok om en teaterns själ och det unika med Orionteatern!

Erik Palmstedt 1741–1803. En studie i gustaviansk arkitektur och stadsbyggnadskonst

Stockholmias monografiserie 5. Utgiven 1945.

Ett dubbelt liv

Ett liv i Floras tjänst

År 1880 tog den tjugosjuårige Knut Bovin tåget till Stockholm för att utbilda sig till trädgårdsmästare. Det blev starten på en storartad karriär för den medellöse studenten från Arboga.

Fastighetsmäklare Jan Sandberg Risbeckers levnadsberättelse

En berättelse om entreprenörskap och avancemang inom en ekonomisk och social elit.

Från diskofeber till rejvhysteri

Arkivhistorisk bok om den svenska musikhistorien av Anna Gavanas.

Från skuggsidan. Folk och förbrytelser ur Stockholms historia

Född slav – död fri?

I Arvid Bergmans släkt fanns en hemlighet begravd. Skrönor om äventyr bland Nordamerikas ursprungsbefolkning har gäckat; historier om sjökaptener och fiskardöttrar i Bretagne och förfäder med rötter i Afrika. Det sades också olycksbådande att släkten hade ”dåligt blod”.

Förbifart Stockholm – politik, ekonomi och teknik i vägplanering

Vägen till ett av Sveriges största infrastrukturprojekt – Förbifart Stockholm. Denna publikation finns för gratis nedladdning.

Glöm inte vårt uppdrag!

Judiskt liv i Stockholm 1775-1875.

Gravstenar berättar

Följ med på ett äventyr i tid och rum. En bok av museipedagogen Sara Danielsson som tillsammans med illustratören Ola Skogäng levandegör Stockholmshistoria för barn 9-12 år.

Harmoniska sällskapet i Stockholm, 1820–1865

Historikern Martin Wottle skriver om ett musikaliskt sällskap i det tidiga 1800-talets Stockholm.

Hem genom eget arbete u.p.a.

Stockholms första kooperativa bostadsförening för småhus – Hem genom eget arbete u.p.a. – bildades den tredje februari 1920 i Enskededalen.

Joel Watz, Historien om sin tids mest kände frisör och hans hårvatten

Författaren Jan Söderström har djupdykt i olika arkiv och brev och fått fram den dramatiska historien om sin morfar, tillika frisören och entreprenören Joel Watz.

Josabeth Sjöbergs Stockholm. En unik bildskatt från 1800-talet

Josabeth Sjöberg konst illustrerar på ett ärligt och intimt sätt en ogift kvinnas liv i Stockholm under 1800-talet.

Kläder, shopping och flärd – Modebranschen i Stockholm 1945-2010

Konsten att försörja sig. Kvinnors arbete i Stockholm 1650–1750

Uppsalahistorikern Sofia Ling kastar nytt ljus över kvinnors liv och arbetsvillkor i 1600- och 1700-talets Stockholm.

Kroppens apostlar. Kvinnliga gymnastikdirektörer 1864–2020

Ny forskning visar att kvinnor utbildade till gymnastikdirektörer gjorde karriärer både i Sverige och utomlands, när andra vägar var stängda.

Kungliga politi- och brandkommissionen. Studier rörande Stockholms stads politiväsen under 1700-talet

Stockholmias monografiserie 6.

Kunskapsekonomins pionjärer. Konsultbranschens framväxt i Sverige och Stockholm

Jonathan Metzger presenterar konsultbranschens utveckling i en intresseväckande historieskrivning över de tidvis dramatiska förändringar som Stockholms näringsliv genomgått sedan andra världskriget.

Kära Aspudden

Kjell-Åke Anderssons fotografier från 1970-talets Aspudden berättar om en svunnen tid och kantstötta människor som vi inte hittar i stadsdelen idag.

Ljus på glas – Stunder i Stockholms stad med Axel och Vicke Malmström

Boken är en hyllning till pressfotografin. Bilder tagna i Stockholm mellan 1894 och 1930 av pressfotopionjärerna Axel och Vicke Malmström med beskrivande texter till.

Låta andra röster tala, andra öden redovisas. Spår från källorna i Per Anders Fogelströms romansvit

Fogelström menade att det var de privilegierades bild av staden som lämnades till eftervärlden. Det var dags att låta dåtidens vittnen träda fram och visa hur staden såg ut för det anonyma flertalet.

Magistraten och borgerskapet i Stockholm 1719–1815

Ingår i Stockholmias monografiserie 2, utgiven 1943.

Mamsell Bohmans fall

Nattlöperskor i 1700–talets Stockholm

Marionetteatern. På väg sedan 60 år

Historien om en innovativ teater med starka traditioner.

Med ångbåt från land till stad

Om ångbåtsepoken och ångbåtslinjer i Mälardalens jordbruksområden 1860-1950.

Medborgarhuset i stockholmarnas hjärta

En rikt illustrerad bok om Medborgarhuset och dess skiftande öden.

Modellsnickaren & folkhemsbygget

En biografi över Wictor Karlsson, Stockholms första socialborgarråd

Pihlqvist – de sista hyresgästerna i Södra stadshuset

De sista hyresgästerna i Södra stadshuset

Promenerandets historia

Från kungligt framträdande till folknöje.

Romska liv och platser. Berättelser om att leva och överleva i 1900-talets Sverige

I Romska liv och platser möter vi svenska romer som har levt i läger och en mängd romska platser som avslöjar ett dolt kulturlandskap i Stockholm.

Rättvisans borg – Rådhuset 100 år

Denna jubileumsbok om Rådhuset skildrar den storslagna arkitekturen och det vardagliga arbetet på Stockholms tingsrätt.

Shopping i Stockholm – Sociala praktiker på gatunivå, 1700–1850

I denna rikt illustrerade antologi kartläggs Stockholms tidiga affärsstråk, handlares villkor samt marknadsföringens argument och former.

Skönhet, nytta och beständighet

Skönhetsrådet och Stockholms utveckling under 100 år.

Slussen – stadsomvandling som berör

Texter från en seminarieserie om kontroversiell stadsplanering och demokrati hösten 2017. Stockholmia essä 2018:10. Denna publikation finns för gratis nedladdning.

Slussen genom tiderna

Platsen där Slussen ligger omtalas redan i de isländska sagorna. I denna bildrika essä tecknar arkeolog Kerstin Söderlund en historisk bild med stöd i arkeologiska fynd. Publikationen finns för gratis nedladdning på både svenska och engelska.

Smaka på historien – Människor och måltider ur det förflutna

En mathistorisk resa där berättelser från 1500–1700-talens Stockholm varvas med moderna recept.

Spår av ett liv

En berättelse om sockenbarnet August Theodor och hans samtid. Boken är ett exempel på en forskningsinriktning inom historieämnet som har rönt allt större uppmärksamhet under senare år: mikrohistoria.

Stadsvandringar 19

En bok som berättar om den varierande och spännande verksamheten vid Stockholms kommunala museer.

STHLMS PÄRLOR! Fotografier av Hatte Stiwenius 1978–1987

Punken. Förorten. Samhället. Närvaro. Alienation. Explosion. Ebba Grön. Tant Strul. Grisen skriker. Imperiet. I denna omfångsrika fotobok skildras punkens barndom av fotografen Hatte Stiwenius.

Stockholm före Stockholm – Från äldsta tid fram till 1300

Stockholmsområdet har varit bebott sedan stenåldern – Tio forskare skriver om de som först bodde här och varför det byggdes en stad på medeltiden. Författarna är verksamma som arkeologer, ortnamnsforskare, runologer och kvartärgeologer. Tillsammans skildrar de i Stockholm före Stockholm en delvis okänd historia och ger flera nya infallsvinklar på det förflutna.

Stockholm på tapeten – en kommenterad bildkavalkad med Bertil Almqvists teckningar

Tecknaren Bertil Almqvist skildrade livet i Stockholm under mer än fyra decennier med satiriska teckningar. Här visas ett kommenterat urval av hans tusentals teckningar.

Stockholm som vara

Vad gör marknadstänket med vår syn på staden och dess olika funktioner som plats för invånarna i deras boende, arbete, umgänge och kulturkonsumtion? Tolv forskare ger sin syn på saken. Författarna har sin akademiska hemvist i bland annat etnologi och kulturgeografi med koppling till samhällsplanering vid Stockholms universitet samt i ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Stockholms framtida utveckling

En bok som berättar om den varierande och spännande verksamheten vid Stockholms kommunala museer.

Stockholms gatunamn

Varför heter något ”Böcklingbacken”, ”Långpannestigen” eller ”Ånghästparken”? Vad betyder Akalla, Rinkeby och Skarpnäck? Läs klassiker ”Stockholms gatunamn” i en ny, reviderad utgåva. Utgivningsdatum: 2022-06-02.

Stockholms hantverkarklass 1720–1772. Sociala och ekonomiska förhållanden.

Stockholmias monografiserie 3

Stockholms Stadsmuseum – Sju stormiga år

En skildring av Stadsmuseets roll under det kulturpolitiskt omvälvande 1960-talet. Denna publikation finns för gratis nedladdning.

Studier rörande Stockholms historia under Gustav Vasa

En bok som berättar om den varierande och spännande verksamheten vid Stockholms kommunala museer.

Tapetmakerskor

Författaren och historikern Mia Skott tar fram nya kvinnliga förebilder ur historiens djup och bidrar till en fördjupad bild av kvinnors förmåga att själva forma sina liv i gångna tider.

Tecken på stan

Fem fristående essäer i en bok som handlar om de grafiska elementen i staden, om teckenbegreppet och stadens särart, om hur ljusskyltar lyser upp Stockholmsnatten, om staden och trafiken och om samhörighet och gemenskap.

The Suburb United Will Never Be Defeated – Youth Organization, Belonging, and Protest in a Million Program Suburb of Stockholm

En uppsats om en ungdomsorganisation i Husby av vinnare av Stockholmiapriset 2014 Daniela Lazoroska.

Till minne av livet

En lättillgänglig antologi om kyrkogårdar och begravningsplatser i Stockholms stift. Om historia, begravningsskick och seder i förändring. Om det mångkulturella och mångreligiösa Stockholm, och om det gröna kulturarv våra kyrkogårdar förvaltar.

Tillfälliga stockholmare

Från senmedeltid till idag har Stockholm alltid lockat till sig människor utifrån. I en antologi med bidrag av 15 forskare studeras staden som mötesplats för tillfälliga besökare och invånare.

Tisdagar med tolfterna

Nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm. Av Lisbeth Håkansson Petré med illustrationer och form av Maria Persson.

Trappa upp och trappa ner – Lena Kallenberg berättar om trapporna på Södermalm

Följ med på en illustrerad vandring bland trapporna på Södermalm.

Ulla Winblad. Liv och legend

Ulla Winblad har gått till historien som fiktiv gestalt i nationalskalden Carl Michael Bellmans rika sångskatt. Svartlockig, yr, dekolleterad och evigt ung är hon sinnebilden för sinnlighet, supande och stockholmskt 1700-tal. Varje epok har skapat sin egen bild av henne: kokett, förförisk, försupen, tragisk, trotsig. Men vem var verklighetens Ulla Winblad?

Vackra dagboken. Carl Henric Robsahms anteckningar från 1830–talet

Unika dagböcker berättar om seklets vardagsliv i sällsynt arbetad handstil med vackra stilväxlingar och färger.

Vi som byggde Stadshuset

Stadshuset i Stockholm fyller 100 år 2023. Följ med på en resa med bilder du aldrig tidigare sett och röster du aldrig förut hört. I historikern Mats Hayens fotorika bok får du möta hantverkarna som byggde stadens kända märkesbyggnad.

Vågmästare

Stockholm har varit både huvudstad och hamnstad sedan århundraden. Myllret av människor, trängsel, dofter och många språk vid stadens kajer definierade 1800-talets stad. Livets nödtorft liksom lyx upprätthölls till inte ringa del av grosshandlare, av vilka de flesta också var redare med egna fartyg. Utgiven: 2021-11-11

Våra drömmars stad – Stockholm i filmen

Av Mikaela Kindblom.

Vårbergsporträtt

Liksom flera andra av Stockholms förorter uppmärksammas Vårberg ofta i negativa sammanhang. I denna bok problematiseras den gängse bilden av ”förorten”. I elva levnadsberättelser från skilda delar av området kan vi här läsa om att leva och bo i Vårberg.

Vårt 80-tal. Politisk kamp och punk i Stockholm 1985–1989

En fotobok om husockupationer och politisk aktivism.

Vårt gröna Stockholm. Parker, parklekar, promenader och konst.

Bengt Edlund vidgar parkbegreppet till att omfatta alla de parker, lekparker och grönområden som är till för allmänhetens rekreation och nöje.

Vällingbyporträtt: Elva berättelser

Gratis nedladdning! I denna bok berättar 17 personer boende i 11 hushåll om liv och vardag, om relationer och intressen, om bakgrund och framtidsförhoppningar.

… är bara ryck på trådar. Marionetteatern under 40 år

Här skildras Marionetteaterns historia och dess roll i teaterlandskapet, i Sverige och i världen.