Alla dessa författare på Kungsholmen : Dikt och liv under 400 år

Vitalisvägen, Moa Martinsons Torg, Lagerlöfsgatan… På Kungsholmen finns mer än femtio platser som uppkallats efter ”berömda svenska författare”. Många av dem är emellertid inte så kända längre. Vem var Maria Sandel? Messenius? Eller Orvar Odd? Denna bok ger en orientering om alla författarna och sätter in dem i ett litterärt och historiskt sammanhang.

Diktarna har påverkats av stadens utveckling, men litteraturen har också betytt en del för dem som bott på Kungsholmen. I vilken grad har då författarna varit redskap för makthavarna? Eller har de i stället kunnat tjäna de förtrycktas sak? Vad har litteraturen haft för roll när invånarna tillägnat sig en storstadsmentalitet – har författarnamnen på Kungsholmens gator rentav betytt något för de boendes identitet? Många frågor hopas kring om och hur litterära skildringar, debatter och kritik förändrat stadens utseende och invånarnas levnadssätt. Att dikten varit viktig för att skapa en offentlighet som är nödvändig för demokratin kan tyckas självklart. Men hur blir förhållandet i framtiden?

Hans Lagerberg är bosatt på Kungsholmen. Han har ett femtontal böcker bakom sig, romaner, biografier och essäer kring historiska företeelser. Han har belönats med bland annat Ivar Lo-priset och varit Augustnominerad för sin bok om läraryrket.

Författare

Hans Lagerberg

Detaljerad information om boken

ISBN: 9789170312717
Utgivningsdatum: 2014-03-19
Omfång: 263 sidor
Vikt: 0,950 gram
Bandtyp: Inbunden
Thema-kod: Kulturhistoria