Förbifart Stockholm – politik, ekonomi och teknik i vägplanering

Vägen till ett av Sveriges största infrastrukturprojekt - Förbifart Stockholm. Denna publikation finns för gratis nedladdning.

Författare

Lena Norberg

Beskrivning

Här skildras hur ett av de största infrastrukturprojekten i Sverige kom till. Förbifart Stockholm planeras som en drygt 21 km lång sexfilig väg varav mer än 18 km förläggs under jord. Byggtiden beräknas mellan tio och tolv år, och kostnaderna för projektet har beräknats till knappt 28 miljarder kr. Idén om Förbifart Stockholm ”föddes” som en västerled som ingick som en viktig beståndsdel i den s.k. Dennisöverenskommelsen 1991-92. Ända från start har Förbifart Stockholm varit en kontroversiell fråga. Planeringsprocessen har följts av organiserat motstånd. När uppgörelsen skrotades våren 1997 trodde många att tanken på en västerled var död. Men den var bara slumrande och återuppstod med den regionala utvecklingsplanen RUFS 2001.

Efter valet, med nya majoriteter både i riksdagen och i Stockholms fullmäktige, försökte den röd-grön-rosa majoriteten i Stadshuset ånyo att få beslutet upphävt, trots att det vunnit laga kraft och byggarbetet inletts. Men Förbifartens motståndare fick ge sig inför en massiv kritik inte bara från den politiska oppositionen utan även från näringsliv och intressegrupper. Frågan är: Hade det varit möjligt att stoppa projektet med andra argument eller med andra strategier? Eller hade Förbifarten blivit en realitet, redan innan det första sprängskottet gått?

Detaljerad information om boken

ISBN: 9789170312908
Utgiven: december 2015

Digitala Stadsmuseet: Förbifart Stockholm – politik, ekonomi och teknik i vägplanering