Vårt 80-tal. Politisk kamp och punk i Stockholm 1985–1989

En fotobok om husockupationer och politisk aktivism.

ISBN 9789170313011
Utgiven november 2017

I denna fotobok publiceras 185 bilder tagna i Stockholm åren 1985–1989 av 14 ungdomar med tillgång till en spegelreflexkamera och en filmrulle Tri-X. Bilderna togs under fester, aktioner och vardag. Ungdomarna demonstrerade, slogs med polisen och skinnskallar, festade, hade ändlösa stormöten, gick på konserter på Ultrahuset i Handen. De hängde på de numera nedlagda Söderkrogarna Stopet, 11:an, Strömmen och Krönet, gav ut tidningar och affischerade, lagade mat och åkte riket runt och propagerade revolution. Dessutom ockuperade de hus.

Fokus ligger på husockupationer och den politiska aktivism som ungdomarna stod för. Mellan 1985 och 1989 ockuperades flera rivningshotade hus i Stockholm. Ungdomarna som genomförde protestaktionerna menade att fastighetsägarna medvetet lät husen förfalla i ren spekulation i väntan på att marknadspriserna skulle gå upp.

”Med tanke på att bostadsbristen då som nu var enorm, protesterade vi mot att fullt beboeliga hus stod tomma. Alla husen som vi ockuperade på 80-talet står kvar än idag, om det är på grund av oss låter vi vara osagt.”

Bilderna är nu – 30 år senare – kommenterade och placerade i ett sammanhang av dem som var med då. De visar ett stycke Stockholmshistoria som aldrig tidigare publicerats i bokform.