The Suburb United Will Never Be Defeated – Youth Organization, Belonging, and Protest in a Million Program Suburb of Stockholm

En uppsats om en ungdomsorganisation i Husby av vinnare av Stockholmiapriset 2014 Daniela Lazoroska.

Författare

Daniela Lazoroska

Beskrivning

Daniela Lazoroska tilldelas Stockholmiapriset 2014 för sin masteruppsats framlagd vid Socialantropogiska institutionen vid Stockholms universitet. Uppsatsen behandlar en ungdomsorganisation i Husby och dess svar på politikernas och planerarnas initiativ inom det s k Järvalyftet. Uppsatsen sätter tydligt fokus på demokratiseringsprocesser och lokala förutsättningar för politisk och social delaktighet.

Detaljerad information

Utgiven 2014

Digitala Stadsmuseet: The Suburb United Will Never Be Defeated – Youth Organization, Belonging, and Protest in a Million Program Suburb of Stockholm