Konsten att försörja sig. Kvinnors arbete i Stockholm 1650–1750

Uppsalahistorikern Sofia Ling kastar nytt ljus över kvinnors liv och arbetsvillkor i 1600- och 1700-talets Stockholm.

Författare

Sofia Ling

Beskrivning

I ”Konsten att försörja sig” kastar historikern Sofia Ling nytt ljus över kvinnornas arbete i det tidigmoderna Stockholm. Hur var det att leva i 1600- och 1700-talens stad? Var det möjligt för en gift kvinna att arbeta? Och hur kunde ensamstående kvinnor försörja sig?

Kvinnor och män hade inte samma formella rättigheter att driva näring och idka handel. Det har präglat eftervärldens syn på kvinnornas roll och utrymme i staden. Med hjälp av skriftliga klagomål till stadens myndigheter kan Ling nu visa på en mer mångtydig historia, fjärran från den begränsade tillvaro som rådande lagar vittnade om.

De glimtar av levnadsöden, konflikter, organiserat arbete och gemenskap som skymtar fram i materialet berättar om en stad präglad av kvinnlig närvaro. Hustrur säljer bröd och frukt, fisk och kött från korg och bod, mäklar kläder, bränner brännvin, håller krog – och argumenterar kraftfullt för sin rätt att försörja både sig och sina familjer.

Boken är illustrerad med färgbilder.

Detaljerad information om boken

ISBN: 9789170312915
Utgivningsdatum: 2016-06-21
Omfång: 269 sidor
Vikt: 1,070 gram
Bandtyp: 
Thema-kod: Historia och arkeologi