Glöm inte vårt uppdrag!

I boken berättar Tomas Hammar om sina föräldrars Gillis och Lisa Hammars kamp för folkbildning, demokrati och människors lika värde under världskrigens sekel.

Författare

Tomas Hammar

Beskrivning

Under det tidiga 1900-talets omvälvande tid stred Lisa och Gillis Hammar för kvinnlig rösträtt, minskade klassklyftor och ökad jämställdhet. I Stockholm tog Gillis Hammar initiativ till Birkagårdens folkhögskola, den första i Sverige som låg i en modern och växande stad. Lisa Hammar arbetade som lärare på Kommunala mellanskolan i Stockholm. Som engagerade folkbildare skrev de böcker, läromedel och poesi, och i föredrag och artiklar kritiserade Gillis Hammar tidens totalitära diktaturer, de kommunistiska likaväl som de nazistiska. Från 1933 engagerade sig de starkt för de judiska flyktingarnas sak.

I Glöm inte vårt uppdrag! berättar Tomas Hammar om sina föräldrars uppdrag att verka för demokrati och folkupplysning. Utifrån egna minnen, bevarade brev och handlingar skildras ett Stockholm där demokratin visserligen hade segrat, men samtidigt var ifrågasatt från såväl höger som vänster. Inte minst därför är Gillis och Lisa Hammars historia angelägen också i dag, när många av den tidens hotfulla tendenser åter aktualiserats.

Detaljerad information om boken

ISBN: 9789170313110
Utgivningsdatum: 2019-01-25
Omfång: 264 sidor
Vikt: 0,900 gram
Bandtyp: Inbunden
Thema-kod: Kulturhistoria