Slussen genom tiderna

Platsen där Slussen ligger omtalas redan i de isländska sagorna. I denna bildrika essä tecknar arkeolog Kerstin Söderlund en historisk bild med stöd i arkeologiska fynd. Publikationen finns för gratis nedladdning. Utgiven maj 2016.

Författare

Kerstin Söderlund

Beskrivning

Slussen har alltid varit en viktig knutpunkt eftersom land- och vattenvägar korsar varandra här. Under århundradens lopp har området genomgått en mängd förändringar och står nu inför ytterligare en stor ombyggnad.

En följd av dessa arbeten är att omfattande arekologiska undersökningar har gjorts och kommer att genomföras, vilket ger oss möjlighet att få ny kunskap om Slussenområdets äldre historia.

Redan nu har utgrävningar gjorts på Södermalmstorg där hus och gator som tidigare funnits på torget åter sett dagens ljus. Vad vet vi idag om platsens äldre historia?

Kerstin Söderlund är arkeolog med inriktning på historisk arkeologi vid Stadsmuseet i Stockholm.

Detaljerad information om publikationen

ISBN: 9789170312939
Utgivningsdatum: maj 2016

Digitala Stadsmuseet: Slussen genom tiderna