Slussen – stadsomvandling som berör

Texter från en seminarieserie om kontroversiell stadsplanering och demokrati hösten 2017. Stockholmia essä 2018:10. Denna publikation finns för gratis nedladdning.

Författare

Moa Beskow
Enrico Gualini
Abdul Khakee
Rebecka Lennartsson
Margit Mayer
Michele Micheletti
Anders Sjöbrandt
Moa Tunström

Beskrivning

Nya Slussen har kallats ett av Sveriges mest kritiserade projekt, präglat av motsättningar och en snårig process. Många medborgare har engagerat sig i frågan. Protester har ägt rum. Politiker och förvaltning har kritiserats för att undvika och ignorera motstånd. Motståndare har anklagats för att förhindra stadsförnyelse.

Vem har makten över samhällsplaneringen? Hur fungerar samspelet mellan medborgare,politiker och förvaltning? Vilken roll spelar medierna? Och hur ser striden om Slussen ut i internationell jämförelse?

Under hösten 2017 hölls en serie seminarier där forskare satte Nya Slussen i perspektiv. Föredrag ger utblickar i tid och rum och i moderatorledda samtal bjuds publiken in till dialog. Projektet Nya Slussen arrangerades av Stockholmia i samarbete med Stockholms universitet, ABF Stockholm, KTH och Nordregio, med finansiellt stöd från Riksbankens jubileumsfond.

I essän, Slussen – stadsomvandling som berör, presenteras föredragen från de två första seminarierna som hölls 19 september och 24 oktober 2017.

Slussen – stadsomvandling som berör (pdf, 2 MB)

Detaljerad information om publikationen

ISBN: 9789170313066
Utgivningsår: 2018