Tillfälliga stockholmare

Från senmedeltid till idag har Stockholm alltid lockat till sig människor utifrån. I en antologi med bidrag av 15 forskare studeras staden som mötesplats för tillfälliga besökare och invånare.

Beskrivning

Stockholm har alltid lockat till sig människor som inte har haft för avsikt att bosätta sig permanent i staden. De flesta har kommit som tillfälliga besökare, kanske turister, eller för att arbeta eller studera en begränsad tid. Andra, inte minst i senare tid, har kommit till Stockholm som flyktingar, och för en del av dem blir huvudstaden första anhalten på en resa mot ett nytt hem.

Tillfälliga stockholmare handlar om några av dessa människor. Tidsperspektivet sträcker sig från senmedeltid till i dag, och vi får möta alltifrån diplomater och identitetsbytare till internationella konferensdeltagare, gästarbetare och flyktingbarn.

Den kortvariga vistelsen kan se ut på många olika sätt, men ett har de tillfälliga stockholmarna gemensamt. De har fått möta en ny stad och dess invånare. Hur har de uppfattat staden och hur har staden uppfattat och bemött dem? Frågorna är tidlösa men också brännande aktuella i vår tids globala och mångkulturella värld där människors rörlighet är större än någonsin förr.

Författare

Redaktör

Anna GötlindMarko Lamberg

Kapitelförfattare

Heiko Droste, professor i stads- och kommunhistoria vid Stockholms universitet. Han har i många år ägnat sig åt svensk 1600-talshistoria ur olika perspektiv. I Tillfälliga stockholmare: Besvärliga gäster. Diplomaternas blick på 1600-talets Stockholm

Lotta Fernstål, fil.dr i arkeologi och arbetar som förste antikvarie vid Historiska museet och dess forskningsverksamhet. I Tillfälliga stockholmare: Från läger till lägenhet. Svensk-romska levnadsberättelser om livets villkor. Tillsammans med Charlotte Hyltén-Cavallius.

Anna Götlind, professor i historia vid Stockholms universitet. I Tillfälliga stockholmare: Tillfällighet i förändring. Herrarbetande Djurakvinnor i Stockholm runt sekelskiftet 1900.

AnnaSara Hammar, fil. dr i historia och verksam som postdoktor vid Centrum för maritima studier vid Stockholms universitet där hon forskar om sjöofficerares utbildning och karriärvägar under 1700-talet. I Tillfälliga stockholmare: Att klara livhanken i en främmande stad. Båtsmansfamiljer i 1670-talets Stockholm.

Minja Hjorth, magisterstudent i etnologi vid Södertörns högskola och antikvarie på Stadsmuseet i Stockholm. I Tillfälliga stockholmare: »… du kommer till ett land, och dom ger en penna i handen». Ensamkommande flyktingungdomar på ett gruppboende i Stockholm.

Charlotte Hyltén-Cavallius, fil.dr i etnologi och arbetar som forskare vid Institutet för språk och folkminnen med särskild inriktning på de nationella minoriteterna. Se Lotta Fernestål.

Marko Lamberg, historiker specialiserad på nordisk historia under senmedeltiden och den tidigmoderna tiden. I Tillfälliga stockholmare: Lurendrejare, rymlingar och solochvårare. Identitetsbytare i det tidigmoderna Stockholm.

Bo Larsson, fil. dr i ekonomisk historia, arbetar på Stadsmuseet i Stockholm, där han delar sin tjänst mellan Stockholmia – forskning och förlag och museets dokumentationsenhet. I Tillfälliga stockholmare: Modernt migrantarbete.Två polska hantverkare i 2010-talets Stockholm.

Marianne Larsson, fil.dr i etnologi och arbetar som intendent och forskare vid Nordiska museet. I Tillfälliga stockholmare: Långväga främlingar på tillfälligt besök. Världspostkongressen i Stockholm 1924.

Marie Lennersand, docent i historia och sektionschef på Riksarkivet Marieberg. I Tillfälliga stockholmare: I väntan på nästa krig. Livgardets soldater i Stockholm under 1680- och 1690-talet.

Sven Lilja, Professor emeritus, tidigare professor i historia med inriktning mot Stockholms historia vid Stockholms universitet. I Tillfälliga stockholmare: Utsocknes och besökare inför rätta. Människoöden i 1600-talets tänkeböcker.

Ann Nehlin, fil. dr, verksam som forskare och lärare på Historiska institutionen vid Stockholms universitet. I Tillfälliga stockholmare: Den goda viljans ambassadörer. Finska barns möten med stockholmare under andra världskriget.

Jonas M. Nordin, docent i historisk arkeologi och arbetar som forskare på Historiska museet i Stockholm och vid Uppsala universitet. I Tillfälliga stockholmare: Samer i imperiets mitt. Samiskt liv i det tidigmoderna Stockholm – en glömd historia.

Pontus Rudberg, fil.dr i historia, skrev sin doktorsavhandling om svenska judars hjälpverksamhet för de europeiska judarna under nazisternas förföljelser och folkmord 1933–1945. I Tillfälliga stockholmare: »Allt är harmoni». Om tillvaron på Stigbo, ett hem för judiska flyktingbarn år 1939.

Magnus Öhlander, professor i etnologi vid Stockholms universitet. Hans forskning har handlat om äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt mångfaldsfrågor. I Tillfälliga stockholmare: Forskare på upptäcktsresa.Tre gästdoktorander i Stockholm.

Detaljerad information om boken

ISBN: 9789170312991
Utgivningsdatum: 2017-09-05
Omfång: 385 sidor
Vikt: 1,120 gram
Bandtyp: Danskt band
Thema-kod: Kulturhistoria