Drömmar om staden – Visioner om Stockholm under hundra år

I denna långessä undersöks stadsbyggnadsideal och visioner om den ”goda” staden genom en rad exempel i Stockholms förorter

Bokens omslag

Formgivare: Kristina Schollin Borg

Författare

Ulrika Sax

Beskrivning

Stadsbyggnadsidealen har sett olika ut vid olika tider. Beslutsfattare och stadsplanerare har haft intentioner om att åstadkomma bra bostadsmiljöer för stadens befolkning och att bygga en ”god stad”. Men vad innebär det egentligen? Det är tydligt att synen på hur en stad ska byggas har ändrats över tid. I en ny långessä undersöker förortsforskaren Ulrika Sax Stockholms föränderliga stadsbild.

Varifrån kom idéerna och förebilderna till hur staden skulle byggas? Vem formulerade visionerna och blev de infriade? Berättelsen tar sin början i decennierna kring sekelskiftet 1900 och utforskar stadsdelar som Gamla Enskede, Röda bergen, Hammarbyhöjden, Vällingby och Kista.

Detaljerad information om boken

ISBN: 9789170313608
Utgivningsdatum: 2024-01-19
Omfång: 144 sidor
Bandtyp: Danskt band
Thema-kod: Stadsplanering, Stadsplaneringspolitik